Pakiet Basic+


  Administratorem danych osobowych jest Sproch Global z siedzibą w Hadze, Boekhorststraat 145, 2512CN Den Haag, Netherlands.


  Dane kontaktowe: telefon: 06-22 55 55 50, mail: office@sprochglobal.com


  Sproch Global przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sproch Global (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celu marketingu towarów lub usług Sproch Global.


  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Sproch Global i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń.


  Masz prawo do żądania od Sproch Global dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w wypadku oferty niepodanie danych uniemożliwi jej przygotowanie.